På denne hjemmesiden finner du forskningsmateriale om basemiljøet i Norge. Jeg, Sidsel Mæland, har som sosialantropolog og forsker fulgt basehopperne siden 2001 via feltarbeider i Kjerag, i Romsdalen og på Voss. I denne forbindelsen har jeg gått sammen med basehopperne til utsprangstedene, til dels luftige og lange fotturer særlig i Romsdalen, og deretter gått eller løpt alene ned igjen. Jeg har sittet utallige timer på forskjellige landingssteder, bodd sammen med hopperne under feltarbeidene, og intervjuet 16 av de mest aktive utøverne i ca halvannen time hver. Forskningsmaterialet finner du under lenken Publikasjoner.

 

 
 

 

 

 

 

Design: morock

  Publikasjoner  

Norske basemiljøer  
Bilder   
Film  
Lenker   
 

Copyright © Sidsel Mæland 2005
sidsem@online.no

teller