Sikkerhet - akademisk base - splithopp og vennskap

Stikkord for hvert av de fire basemiljøene i landet.

Nedenfor finner du samtaler med sentrale representanter fra base-klubbene i Norge.

Base-miljøene i Norge består av fire miljøer, eller klubber. Stavanger, Oslo og Trondheim har egne klubber. Romsdalsmiljøet er svært aktivt, men har av ulike årsaker ikke etablert en egen klubb. De fire miljøene framstår hver for seg som temmelig ulike. Det er likevel utstrakt vennekontakt mellom miljøene. Det er nå i 2007 ca. 50 aktive basehoppere i Norge. Dette er 15 flere personer enn i 2002, som er datertingen av mitt tidligere forskningsmateriale. Det er miljøet i Oslo som vokser mest. I samtalene nedenfor kommer ulikhetene og klubbenes karakteristika tydelig til fram. Tema for samtalene er: sportslig utvikling, utstyrsutvikling, nye og gamle hoppsteder, rekruttering og sosialt miljø. Avslutningsvis kommenterer jeg Stein Edvardsens betydning for basesporten i Norge.  

Selv har jeg fått meg nære og gode turvenner i miljøet, og blir av den grunn jevnlig oppdatert på hendelser og utviklingstendenser.

       
       

Stavanger BASE Klubb

Les mer >>

       
       

Romsdalen base-miljø

Les mer >>


       

Verdal'n Karsk og BASE

Les mer >>

       

Oslo base-klubb

Les mer >>

       
        Stein Edvardsen

 Les mer >>


Copyright © Sidsel Mæland 2005

TILBAKE